Aug 132014
 

8. júl

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za jún 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za jún 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za jún 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. júl

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za jún 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za jún 2014

21. júl

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. júl

 • termín na podanie súhrnného výkazu za jún 2014 alebo 2. kvartál 2014 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za jún 2014 alebo 2. kvartál 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za jún 2014

31. júl

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za júl 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za jún 2014

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.