Aug 132014
 

2. jún

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za máj 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za apríl 2014

9. jún

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za máj 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za máj 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za máj 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

16. jún

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za máj 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za máj 2014

20. jún

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. jún

 • termín na podanie súhrnného výkazu za máj 2014 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za máj 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou + termín na podanie kontrolného výkazu
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za máj 2014

30. jún

 • posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za rok 2013, ak daňový subjekt oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o tri mesiace
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za jún 2014 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/4 za 2. kvartál 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 660 € a nepresiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za máj 2014

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.