Poradenstvo

 
 • kompas3EKONOMICKÉ PORADENSTVO
  Poradíme Vám v oblasti ekonomických procesov

  • Ekonomická analýza nákladov a výnosov
  • Podrobná analýza jednotlivých účtov hlavnej knihy
  • Porovnanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku s plánovaným hospodásrkym výsledkom
  • Analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane a jeho optimalizácia
  • Analýza nevymožiteľných alebo premlčaných pohľadávok
  • Vypracovanie interných smerníc spoločnosti
  • Školenie personálu v oblasti vedenia pokladne, fakturácie, vystavovania cestovných príkazov, archivácie účtovnej a mzdovej dokumentácie a iných administratívnych prác
  • Rekonštrukcia účtovníctva