Ostatné služby

 
 • puzzleZALOŽENIE s.r.o.
  • Vypracovanie potrebných dokumentov pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Ohlásenie živnosti a prevzatie živnostenského oprávnenia
  • Príprava a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra príslušného registrového súdu a prevzatie výpisu z obchodného registra
  • Registrácia spoločnosti na príslušnom daňovom úrade
 • ŠTATISTIKY A VÝKAZNÍCTVO
  • Zasielanie všetkých štatistických výkazov v súlade so zákonom
  • Vypracovanie rôznych výkazov a štatistík podľa Vašich interných požiadaviek
 • OUTSOURCING ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV
  • Vystavovanie odberateľských faktúr
  • Sledovanie dodržiavania splatnosti odberateľských faktúr
  • Vystavovanie upomienok a penalizačných faktúr
  • Vystavovanie cestovných príkazov
  • Výpočet náhrad za tuzemské a zahraničné služobné cesty
  • Výpočet náhrad za použitie motorového vozidla
  • Vedenie knihy jázd
  • Vypracovanie interných smerníc podľa platnej legislatívy
  • Zastupovanie počas materskej dovolenky alebo dlhšej dočasnej práceneschopnosti