Mzdy a personalistika

 
 • kalkulackaMZDY – zabezpečíme komplexné spracovanie miezd Vašich zamestnancov
  • Výpočet mesačných miezd na základe dochádzky
  • Rekalpitulácia miezd, možnosť rozúčtovania na strediská a na zákazky
  • Generovanie prevodných príkazov miezd, daní a odvodov
  • Zasielanie výkazov a hlásení do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • Zasielanie prehľadov a hlásení na daňový úrad
  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • Zasielanie štatistických výkazov
  • Možnosť prepojenia s dochádzkovým systémom
  • Výkazy a prehľady podľa Vašich požiadaviek
 • PERSONALISTIKA – zaevidujeme a spracujeme osobné a pracovné údaje zamestnancov Vašej spoločnosti
  • Evidencia a spracovanie osobných, pracovných a mzdových údajov zamestnancov v profesionálnom personálnom informačnom systéme
  • Splnenie oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní pri vzniku a zániku pracovného pomeru
  • Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov
  • Príprava podkladov pre vyhodnotenie efektivity práce zamestnancov
  • Evidencie a štatistiky prispôsobené Vašim interným požiadavkám